Hinh

Chọn phương thức thanh toán

 

Ngân hàng: ACB

Ví Điện Tử MoMo

Chủ tài khoản: ĐỖ ĐẶNG HOÀNG ĐẠI Chủ tài khoản: ĐỖ ĐẶNG HOÀNG ĐẠI
Số Tài Khoản: 3580271 Số điện thoại: 0338826062
Nội dung: Tài khoản đăng nhập game của bạn Nội dung: Tài khoản đăng nhập game của bạn
Lưu ý: Bank thành công liên hệ Fanpage!! Lưu ý: Bank thành công liên hệ Fanpage!!

Bảng Giá - ATM - Momo

Mệnh giá VNĐ
@Cash
Bonus KM 0% Tổng nhận
50.000 VNĐ [email protected] 0% [email protected] 500 @
100.000 VNĐ [email protected] 0% [email protected] 1,000 @
200.000 VNĐ [email protected] 0% [email protected] 2,000 @
300.000 VNĐ [email protected] 0% [email protected] 3,000 @
500.000 VNĐ [email protected] 5% ([email protected]) [email protected] 5,250 @
1.000.000 VNĐ [email protected] 10% (+1,[email protected]) [email protected] 11,000 @
2.000.000 VNĐ [email protected] 15%(+3,[email protected]) [email protected] 23,000 @
3.000.000 VNĐ [email protected] 20%(+6,[email protected]) [email protected] 36,000 @
5.000.000 VNĐ [email protected] 25%(+12,[email protected]) [email protected] 62,500 @
10.000.000 VNĐ [email protected] 35% ([email protected]) [email protected] 135,000 @